HOW DO I SEE YOU?

Aktivitetet

Aktivitetet e këtij programi shkëmbimi synojnë të bashkojnë të rinjtë përmes bashkëpunimit intensiv dhe punës ekipore, pjesëmarrjes aktive në leksione dhe diskutime si dhe vizita kulturore në objektet e trashëgimisë. “How Do I See You?” mirëpret aplikimet nga të gjithë të rinjtë (18-25 vj.), pavarësisht nga gjinia, paaftësia, statusi martesor ose prindëror, origjina racore, etnike ose sociale, ngjyra, feja, besimi ose orientimi seksual.

KAMPI I PARË NDËRKULTUROR

Nga 22-27 qeshor arritëm që ta organizojmë kampin e parë të shkëmbimit ndërkulturor mes të rinjëve nga Kosova dhe Serbia, në Serbi.

Të rinjët patën rastin që përveç vizitave në organizata, galeri dhe muze të ndryshme të kalojnë një pjesë të madhe të kohës duke mësuar për njëri-tjetrin.

E tëra kjo përfundoi me portrete vizuale të realizuara përmes bashkëbisedimit mes të rinjëve duke u përqendruar në aspektin e kundërshtimit të narracionit të ashpërsuar të mediave që krijojnë paragjykime dhe stereotipizime ndaj njëri-tjetrit.

Intervistat do të kurohen si ekspozitë digjitale që do të lansohet gjatë edicionit XX të DokuFest nga 6-14 gusht 2021 në Prizren.

KAMPI I DYTË NDËRKULTUROR

Punimet audio vizuale të pjesëmarrësve nga Kosova dhe Serbia u prezantuan në ekspozitën ‘HDISY’ në gusht të vitit 2021 gjatë edicionin jubilar të DokuFest. Të pranishëm të shumtë patën mundësi të dëgjojnë nga afër videot e të rinjve në formë të portreteve audiovizuale dhe të bashkëbisedojnë me ta.

Përmes aktiviteteve të projektit të rinjtë gjatë takimeve në kampin ndërkulturor në Kosovë dhe Serbi kanë pasur mundësinë ta njohin njëri-tjetrin përmes artit dhe kulturës në një hapësirë të lirë nga gjuha e urrejtjes dhe paragjykimeve të ndërsjella.

Gjatë fillimit të zbatimit të projektit, aktivitetet përveç tjerash iu ndihmuan këtyre të rinjve në nxitjen dhe krijimin e narracioneve që trajtojnë çështjet ndërkulturore me të cilat ballafaqohen të rinjtë në Serbi dhe Kosovë përmes një hapësire ku shkëmbehen idetë dhe ku respektohet mendimi ndryshe, e që është i bazuar në respekt të ndërsjellë.

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

THIRRJE PËR KAMPIN E KATËRT TË SHKËMBIMIT NDËRKULTUROR

DokuFest, Slobodna Zona Film Festival, dhe Slobodna Zona Junior ftojnë të rinjtë e moshës 18 deri në 25 vjeç nga Serbia dhe Kosova të jenë pjesë e projektit HOW DO I SEE YOU?.Iniciativë kjo novatore e vendosur për hequr barrierat mes të rinjve kosovarë dhe serbë, ka hapur edhe një thirrje për kampin e katërt që do të mbahet në Prizren.

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

EKSPOZITA ‘HDISY’ U HAP NË BEOGRAD

Ekspozita audio-vizuele ‘How Do I See You?’ (HDISY?) e bërë në kuadër të projektit me të njejtit emër u shfaq në festivalin e filmit ‘Slobodna Zona’ më 7-të Nëntor.

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

FILMBËRËSIT E RINJË TË DOKUFEST UDHËTUAN NË FESTIVALIN E FILMIT ‘SLOBODNA ZONA’

Filmbërësit e kampeve ‘Future is Here’ dhe ‘Human Rights Filmmaking Workshop’, shfaqën filmat e tyre për audiencën e festivalit të filmit ‘Slobodna Zona’, këtë javë.

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

KAMPI I TRETË I SHKËMBIMIT NDËRKULTUROR

Gjithçka që ndodhi në udhëtimin e paharrueshëm 7-ditor për pjesëmarrësit e Kampit të Tretë të Shkëmbimit Ndërkulturor!

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

EKSPOZITA MULTIMEDIALE “HOW DO I SEE YOU?” NË DOKUFEST

Mbahet ekspozita multimediale e projektit HOW DO I SEE YOU?

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

THIRRJE PËR KAMPIN E TRETË TË SHKËMBIMIT NDËRKULTUROR

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

KAMPI I DYTË NDËRKULTUROR PRANVEROR

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

BASHKOJUNI EKIPIT TË DOKUFEST

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

CALL FOR BIDDERS ‘HOW DO I SEE YOU?’

Informatën e plotë lexojeni në versionin e gjuhës angleze

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

KAMP I DYTË PËR SHKËMBIM NDËRKULTUROR

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

‘HOW DO I SEE YOU?’ MBYLL PUNIMET ME EKSPOZITË AUDIOVIZUALE

“HOW DO I SEE YOU?” projekt i përbashkët në mes DokuFest dhe Free Zone përmbylli aktivitetet me gjeneratën e dytë të kampit ndërkulturor.

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

KAMPI I PARË PËR SHKËMBIM NDËRKULTUROR

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

KAMPI NDËRKULTUROR ‘HOW DO I SEE YOU?’ - Edicioni Online

Për shkak të masava ne fuqi, për shkak të COVID-19, në pamundësi të mbledhive dhe organizimeve fizike, aktiviteti i projektit “How Do I See You?” është zhvilluar për herë të dytë online, ku në këto 2 cikle kanë marrë pjesë rreth 34 pjesëmarrës nga Kosova dhe Serbia.

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

‘HOW DO I SEE YOU?’ KAMPI TRAJNUES

DokuFest në partneritet me Fond B92 dhe Free Zone Film Festival përmes projektit ‘How Do I See You’ synon të krijojë një mundësi për të rinjtë nga Kosova dhe Serbia të angazhohen në një shkëmbim domethënës që shkon përtej dialogut.

HOW DO I SEE YOU? HOW DO I SEE YOU?

PËRGATITJET PËR PUNËTORINË MBI NJOHURITË PËR MEDIA

Megjithëse epoka digjitale ka lehtësuar qasjen në të dhëna dhe informacione, dhe ka përshpejtuar dhe përmirësuar arritjen e audiencës, në të njëjtën kohë përmes teknologjive të reja, ajo vazhdimisht është duke e sfiduar gazetarinë profesionale me të ashtuquajturat lajme të rreme të mbushura me gjuhë urrejtjeje, paragjykime dhe stereotipe. Paragjykimet dhe stereotipet e vazhdueshme forcohen dhe ushqehen vazhdimisht nga platformat joetike të mediave, të cilat më pastaj shpërndahen nga individë përmes mediave sociale dhe teknologjive të reja.