HOW DO I SEE YOU?

HOW DO I SEE YOU?

“HOW DO I SEE YOU” është projekt i përbashkët mes DokuFest, Fond B92 dhe Slobodna Zona qe synon krijimin e një lidhjeje, mes të rinjve të Kosovës dhe Serbisë përmes një programi edukues dhe gjithëpërfshirës me të rinj të moshës 18-25 vjeç, të cilët do të jenë pjesë e 6 kampeve ku do të shkëmbehen ide e mendime ndërkulturore, edukim mediatik dhe mbi të gjitha ku ata do të gjejnë qëllime të përbashkëta dhe të pasqyrojnë mendimet e tyre përmes intervistash në të cilat ata do të keni mundësi t’i shprehin pikëpamjet e tyre, për bashkëmoshtarët e tyre.

Për të ndihmuar në frenimin e gjuhës së urrejtjes dhe për të krijuar një mjedis gjithëpërfshirës midis grupeve të të rinjve nga Kosova dhe Serbia, DokuFest dhe Slobodna Zona janë bashkuar për zbatimin e programit të financuar nga BE-ja “HOW DO I SEE YOU?”, përmes të cilit synojnë të krijojnë një dritare mundësie për të rinjtë nga të dy vendet duke i angazhuar ata në një shkëmbim kuptimplotë që shkon përtej dialogut të thjeshtë.

DokuFest dhe Slobodna Zona kanë një prapavijë dhe përvojë të madhe në përdorimin e veprave audio-vizuale për qëllime edukative dhe ndryshime sociale. Dokumentarët që nxisin mendime janë një nga mjetet kryesore që organizatat tona përdorin për t’u angazhuar me të rinjtë dhe për të diskutuar çështjet mbi pabarazinë, të drejtat e njeriut dhe vlerat demokratike.

“HOW DO I SEE YOU?” synon të rrisë lëvizshmërinë dhe shkëmbimin e të rinjve, t’i fuqizojë ata si qytetarë të ndërgjegjshëm që mund të përballojnë pengesat shoqërore. Takimi me njëri-tjetrin është thelbësor për të njohur njëri-tjetrin, ose përndryshe, në këtë epokë të frikshme të lajmeve të rreme, ne do t’i nënshtrohemi gjuhës së urrejtjes si një normë në të dyja shoqëritë tona. Rrjedhimisht, të dy partnerët kanë punuar në zhvillimin e një programi gjithëpërfshirës shkëmbimi që do të lejonte takime të vazhdueshme midis të rinjve të moshës 18-25 vjeç të angazhuar në seminare të dizajnuara si një kamp për kërkime ndërkulturore dhe shkëmbim opsionesh, njohuri për median dhe informacionin dhe më e rëndësishmja zbulimin e qëllimeve të përbashkëta dhe duke pasqyruar mendimet e tyre në fund të kampit përmes intervistave të kuruara, duke u mundësuar atyre të shprehin pikëpamjet e tyre se si i shohin bashkëmoshatarët e tyre. Projekti në afatin origjinal ishte planifikuar të zgjaste 36 muaj, por për shkak të pandemisë Covid-19 shumica e aktiviteteve janë shtyer dhe si rrjedhojë projekti është realizuar për 45 muaj.

Projekti në total ka pasur 80 pjesemarrës të moshës 18-25 vjeçare nga Kosova dhe Serbia që ishin pjesë e projektit, me 6 kampe, prej tyre 2 kampe online gjatë pandemisë dhe 4 kampe fizike. Gjatë kampeve janë realizuar materiale të shumta si nga pjesemarrësit e projektit ashtu edhe nga stafi i projektit e që kanë rezultuar ne 151 video 1-2 minutëshe si video portrete të krijuara nga pjëmarrësit për njëri-tjetrin, 60 minuta përmbledhje e aktiviteteve gjatë kampeve të xhiruara dhe edituara nga vetë ish-pjesëmarrësit e projektit dhe materiale të shumta nga xhirimet e intervistave të cilat pastaj janë edituar dhe përshtatur për ekspozita respektive gjatë DokuFest dhe Slobodna Zona.

Gjithashtu një nga elementet kyqe të projektit që është edhe ndikimi i narracionit të mediave është analizuar në të 2 vendet respektive të projektit dha ka rezultuar me një përmbledhje të analizave të punuara nga studentë të gazetarisë me 72 narracione të paraqitura në Kosovë dhe Serbi.

Platforma multimediale është edhe produkti final i projektit, në të keni mundësi t’i shihni dhe të njiheni me afër me krijimet e pjëmarrësve, materiale audiovizuale, fotografi nga aktivitetet si dhe analiza e narracioneve dhe libërthi i përshtypjeve të disa prej pjesëmarrësve të projektit.


Ky grant financohet nga Bashkimi Evropian dhe implementohet nga DokuFest dhe Fondacioni B92