HOW DO I SEE YOU?

Rezultatet

Performanca e përgjithshme e ekipit të projektit ishte shumë efektive pasi të gjitha aktivitetet e planifikuara u organizuan me përkushtimin dhe zell më të lartë (kur kihet parasysh shpërthimi i pandemisë).

Ky vëzhgim bazohet në shkallën e lartë të përgjigjes së secilit, gatishmërinë për t’iu përgjigjur kërkesave të ndryshme dhe reagimet pozitive nga aplikantët gjatë zbatimit.

Për më tepër, një tregues tjetër që kontribuon në këtë vëzhgim është se gjatë zbatimit ekipi nuk ka marrë asnjë reagim negativ për performancën.