TEACHERS DIGITAL LIBRARY

Online Platform with didactic materials for use of film in the classroom according to curricular fields of Curricular Framework of Republic of Kosova. Create an account for unlimited access to digital library with 157 films and 115 film guides for use of film in the classroom.

THIRRJE PËR STAF

DOKUFEST OPENS THE CALL FOR SUPPORTING STAFF

As we start to prepare for our 23rd edition, we invite you to join our staff.

30/04/24

"Përdorimi i mjeteve audiovizuele në mësimdhënie mua si mësimdhënëse më ka ndihmuar jo vetëm që të arrijë rezultatet dhe qëllimet e planifikuara gjatë një ore mësimore, por edhe të jem një hap më pranë arritjes së kompetencave të përcaktuara nga Korniza Kurrikulare e Kosovës."

Jeta Rexha, Mësimdhënëse Gjimnazi ‘Hajdar Dushi’ Gjakovë