Film – Educational instrument in schools to promote innovative learning

DOKUFEST & OSBE: Thirrje për Mësimdhënës

DOKUFEST & OSCE: Call for Teachers

04/04/2024
THIRRJE PËR APLIKIM – KAMPI I DYTË NDËRKULTUROR “STORIES WE TELL” STORIES WE TELL

CALL FOR APPLICATION – THE SECOND INTERCULTURAL CAMP “STORIES WE TELL”

15/03/2024
Mbështetje për valën e re të kineastëve të Kosovës - THIRRJE PËR APLIKIME FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

Support to the New Wave of Kosovo filmmakers - CALL FOR APPLICATIONS

12/03/2024
SHKOLLA DHE FILMI DOKUMENTAR: Thirrje për mësimdhënës SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

SCHOOL AND DOCUMENTARY FILM: Call for teachers

17/02/2024
“STORIES WE TELL”: ARTI, RINIA DHE NDRYSHIMET SOCIALE! STORIES WE TELL

"STORIES WE TELL": Art, Youth, and Social Change!

15/02/2024
FILMI SI MJET MËSIMOR NË SHKOLLA PËR NXËNIE INOVATIVE SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

FILM AS A TEACHING TOOL IN SCHOOLS FOR INNOVATIVE LEARNING

15/02/2024
THIRRJE: Propozim për strategjinë e ngritjes së fondeve FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

OPEN CALL: Fundraising Strategy Proposal for DokuFest

30/01/2024
SHKOLLA DHE FILMI DOKUMENTAR: THIRRJE PËR MËSIMDHËNËS SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

SCHOOLS AND DOCUMENTARIES: CALL FOR TEACHERS

09/01/2024
CONNECTING DOTS: Thirrje për hulumtuesit CONNECTING DOTS: EXPLORING SHARED FILM HERITAGE

CONNECTING DOTS: Call for Researchers

04/12/2023
12 SHKOLLA PARTNERE NË PUNËTORINË PËR PËRDORIMIN E MJETEVE AUDIO-VIZUELE NË MËSIMDHËNIE KOSOVO INNOVATION SOCIAL TRANSFORMATION PROJECT +

12 PARTNER SCHOOLS COLLABORATE ON THE USE OF AUDIO-VISUAL TOOLS IN TEACHING

10/11/2023
THIRRJE PËR APLIKIM – KAMPI I PARË NDËRKULTUROR “STORIES WE TELL” STORIES WE TELL

CALL FOR APPLICATION – THE FIRST INTERCULTURAL CAMP "STORIES WE TELL"

09/11/2023
DOKUFEST I BASHKOHET KREMTIMIT TË DITËS EVROPIANE TË KINEMASË ARTHOUSE 2023

DOKUFEST JOINS THE CELEBRATION OF EUROPEAN ARTHOUSE CINEMA DAY 2023

07/11/2023
NJOFTIM PËR NISMËN E RE TË DOKUFEST: STORIES WE TELL STORIES WE TELL

ANNOUNCING NEW DOKUFEST INITIATIVE: STORIES WE TELL

02/11/2023
THIRRJE E HAPUR: FUTURE IS HERE XII SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

OPEN CALL: FUTURE IS HERE XII

16/10/2023
VALA E RE E FILMBËRËSVE: PREMIERA BOTËRORE FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

NEW WAVE OF KOSOVO FILMMAKERS: WORLD PREMIERE

10/09/2023
GJITHÇKA KA TË BËJË ME TREGIMET, APO? KOSOVO INNOVATION SOCIAL TRANSFORMATION PROJECT +

IT'S ALL ABOUT STORYTELLING, RIGHT?

07/09/2023
EKSPOZITA DIGJITALE: HOW DO I SEE YOU - KOSOVO?

DIGITAL EXHIBITION: HOW DO I SEE YOU - KOSOVO?

14/08/2023
THIRRJE PËR KAMPIN E KATËRT TË SHKËMBIMIT NDËRKULTUROR HOW DO I SEE YOU?

OPEN CALL FOR THE FOURTH INTERCULTURAL EXCHANGE CAMP

21/07/2023
FILMI DOKUMENTAR NË KLASË, PËR MËSIMDHËNËSIT E SHQIPËRISË SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

FILMS IN CLASS, FOR TEACHERS OF ALBANIA

21/07/2023
FORCË DINAMIKE E TRANSFORMIMIT INOVATIV SHOQËROR KOSOVO INNOVATION SOCIAL TRANSFORMATION PROJECT +

A DYNAMIC FORCE FOR INNOVATIVE SOCIAL TRANSFORMATION

10/07/2023
THIRRJE PËR APLIKIME - Grantet për filma FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

CALL FOR APPLICATIONS: Film Grants

14/06/2023
FUQIA E AFTËSIVE MEDIATIKE & INFORMATIKE PËR MËSIMDHËNIE EFEKTIVE!

UNLEASHING THE POWER OF MEDIA & INFORMATION LITERACY IN THE CLASSROOM!

01/06/2023
PROJEKTI HDISY-KS?: SFIDIMI I PARAGJYKIMEVE PËRMES BASHKËPUNIMIT ARTISTIK

CHALLENGING PRECONCEPTIONS THROUGH ART AT ‘HOW DO I SEE YOU-KS?’

31/05/2023
SHFAQJE E FILMAVE TË PRODHUAR NGA DOKUFEST NË GJENEVË

DOKUFEST PRODUCED FILMS SCREENING IN GENEVA

23/05/2023
MEDIA: NGA TEORIA NË PRAKTIKË DIGITAL SKILL FACTORY

MEDIA: FROM THEORY TO PRACTICE

03/05/2023
THIRRJE E HAPUR PËR MËSIMDHËNËS

OPEN CALL FOR TEACHER’S WORKSHOPS

03/05/2023
THIRRJE PËR OFERTUES: PAJISJE TË ZËRIMIT

CALL FOR BIDDERS: SOUND EQUIPMENT

04/04/2023
THIRRJE PËR OFERTUES: TITRIM E PËRKTHIM

CALL FOR OFFERS: SUBTITLING & TRANSLATION

04/04/2023
MËSUESIT PËR MËSUESIT DREJT ‘MËSUESVE TË SË NESËRMES’ SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

TEACHERS FOR TEACHERS TOWARDS ‘TEACHERS OF TOMORROW’

04/04/2023
THIRRJE PËR KRIJIMIN E KAMPANJËS VIZUALE TË DOKUFEST 2023 FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

PRODUCTION OF DOKUFEST 2023 VISUAL CAMPAIGN

04/04/2023
THIRRJE PËR VEND PUNE

JOIN DOKUFEST TEAM

30/03/2023
TREGOJENI HISTORINË TUAJ ME NJË FILM TË SHKURTËR! KOSOVO INNOVATION SOCIAL TRANSFORMATION PROJECT

TELL YOUR STORY WITH A SHORT FILM!

16/03/2023
THIRRJE E HAPUR PËR KAMPIN NDËRKULTUROR ‘HOW DO I SEE YOU KOSOVA?’

OPEN CALL FOR ‘HOW DO I SEE YOU KOSOVA?’

03/03/2023
HAPIM THIRRJEN PËR PUNËTORITË E PROJEKTIT ‘SHKOLLA DHE FILMI DOKUMENTAR’ SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

TRAINING WORKSHOPS OF ‘SCHOOL AND DOCUMENTARIES’ NOW OPEN TO NEW APPLICANTS

15/02/2023
TAKOHEMI EDHE ME NJË VALË TË SË ARDHMES ME ‘FUTURE IS HERE 2023’ SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

WE MEET YET ANOTHER WAVE OF THE FUTURE WITH ‘FUTURE IS HERE 2023’

07/02/2023
DOCS@DOKUFEST - PUBLIKOHET ARKIVA E FILMAVE TË DOKULAB

LAUNCHING DOCS@DOKUFEST - RELEASING DOKULAB’S FILM ARCHIVE

30/12/2022
EKSPOZITA ‘HDISY’ U HAP NË BEOGRAD HOW DO I SEE YOU?

HDISY? EXHIBITION SHOWCASED IN BELGRADE

30/11/2022
HAPET THIRRJA PËR ‘FUTURE IS HERE XI’ SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

OPEN CALL FOR ‘FUTURE IS HERE XI’

18/11/2022
THIRRJE PËR OFERTUES - KAMERË PROFESIONALE

CALL FOR BIDDERS - PROFESSIONAL CAMERA

14/11/2022
FILMBËRËSIT E RINJË TË DOKUFEST UDHËTUAN NË FESTIVALIN E FILMIT ‘SLOBODNA ZONA’ HOW DO I SEE YOU?

DOKUFEST ALUMNI TRAVELED TO FREE ZONE FILM FESTIVAL

12/11/2022
THIRRJE PËR OFERTUES - DCP PROJEKTOR DIGITAL FILM FACTORY

CALL FOR BIDDERS - DCP PROJECTOR

09/11/2022
PËRMBYLLËM SHKOLLËN VERORE ‘KIST’ KOSOVO INNOVATION SOCIAL TRANSFORMATION PROJECT

THE WRAPPING UP OF 'KIST' SUMMER SCHOOL

27/09/2022
KAMPI I TRETË I SHKËMBIMIT NDËRKULTUROR HOW DO I SEE YOU?

THE THIRD INTERCULTURAL EXCHANGE CAMP

15/09/2022
EKSPOZITA MULTIMEDIALE “HOW DO I SEE YOU?” NË DOKUFEST HOW DO I SEE YOU?

AT DOKUFEST, MULTIMEDIA EXHIBITION OF "HOW DO I SEE YOU"

11/08/2022
FTESË PËR OFERTA - PROJEKTOR

CALL FOR BIDDERS - SUPPLY OF PROJECTOR

16/07/2022
THIRRJE PËR OFERTUES - MATERIALE SHTYPI

CALL FOR BIDDERS - PRINT MATERIALS

08/07/2022
CEREMONIA E HAPJES SË PROJEKTIT ‘KIST’ KOSOVO INNOVATION SOCIAL TRANSFORMATION PROJECT

OPENING CEREMONY OF THE ‘KIST’ PROJECT

05/07/2022
THIRRJE PËR SHËRBIME USHQIMORE

CALL FOR FOOD SERVICES

04/07/2022
THIRRJE PËR OFERTUES - PAJISJE TË ZËRIMIT DIGITAL FILM FACTORY

CALL FOR BIDDERS - SOUND EQUIPMENT

29/06/2022
THIRRJE PËR OFERTUES – ZHVILLIMI I STRATEGJISË FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

CALL FOR BIDDERS - STRATEGIC PLANNING

28/06/2022
THIRRJE PËR KAMPIN E TRETË TË SHKËMBIMIT NDËRKULTUROR HOW DO I SEE YOU?

OPEN CALL FOR THE THIRD INTERCULTURAL EXCHANGE CAMP

27/06/2022
FILMA QË NDËRTOJNË AFTËSITË THEMELORE TË SHEKULLIT 21 SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

FILMS THAT BUILD THE ESSENTIAL SKILLS OF THE 21st CENTURY

25/06/2022
THIRRJE PËR APLIKIM - FILMI NË MËSIMDHËNIE SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

CALL FOR APPLICATIONS - TEACHERS WORKSHOP

14/05/2022
GRANTE PËR FILMBËRËS FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

GRANTS FOR FILMMAKERS

11/05/2022
EDUKIMI MEDIATIK PËR MËSIMDHËNËS

MEDIA LITERACY FOR TEACHERS WORKSHOP

10/05/2022
DOKUFEST DHE GJIMNAZI “GJON BUZUKU” PËR DITËN E TOKËS FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

EARTH DAY CELEBRATION BY DOKUFEST AND GJON BUZUKU GYMNASIUM

24/04/2022
PROJEKTI “MOTRA” FITON GRANTIN E PARË FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

“SISTERS” PROJECT WINS FIRST GRANT

17/04/2022
PRODUCTION OF DOKUFEST 2022 VISUAL CAMPAIGN FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

PRODUCTION OF DOKUFEST 2022 VISUAL CAMPAIGN

12/04/2022
THIRRJE PËR APLIKIM

CALL FOR APPLICATIONS

08/04/2022
KAMPI I DYTË NDËRKULTUROR PRANVEROR HOW DO I SEE YOU?

2nd INTERCULTURAL SPRING CAMP

01/04/2022
OPEN CALL FOR BIDDERS FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

OPEN CALL FOR BIDDERS

21/03/2022
BASHKOJUNI EKIPIT TË DOKUFEST HOW DO I SEE YOU?

JOIN DOKUFEST TEAM

09/03/2022
THIRRJE PËR PUNË PRAKTIKE

THIRRJE PËR PUNË PRAKTIKE

03/03/2022
FUTURE IS FEMALE - DITA NDËRKOMBËTARE E GRUAS DIGITAL FILM FACTORY

FUTURE IS FEMALE - INTERNATIONAL WOMEN'S DAY PROGRAM

28/02/2022
PANELI ‘SUCCEEDING DESPITE - THE CHALLENGES OF YOUNG EUROPEANS’

'SUCCEEDING DESPITE - THE CHALLENGES OF YOUNG EUROPEANS' PANEL

28/02/2022
‘FILMI NË MËSIMDHËNIE’ PËR MËSUESIT NË MAL TË ZI SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

'FILM IN TEACHING' FOR MONTENEGRIN TEACHERS

07/02/2022
FABRIKA DIGJITALE E FILMIT DIGITAL FILM FACTORY

DIGITAL FILM FACTORY

28/01/2022
‘FUTURE IS HERE’ EDICIONI X SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

'FUTURE IS HERE' X EDITION

26/01/2022
EKSPOZITA E KLUBEVE TË MEDIAS DIGITAL MEDIA CLUBS

DIGITAL MEDIA CLUBS EXHIBITION

23/12/2021
TË DREJTAT E NJERIUT NË FILM FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

HUMAN RIGHTS IN FILM

22/12/2021
CALL FOR BIDDERS ‘HOW DO I SEE YOU?’ HOW DO I SEE YOU?

CALL FOR BIDDERS ‘HOW DO I SEE YOU?’

22/12/2021
FUTURE IS HERE 2022 SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

FUTURE IS HERE 2022

01/12/2021
“How Do I See You?” hap ekspozitën multimediale HOW DO I SEE YOU?

Multimedia exhibition "How Do I See You?" is opened

24/11/2021
GRANTE PËR FILMBËRËS FURTHERING DEMOCRATIC SOCIETY THROUGH THE USE OF CULTURE AND ARTS

GRANTS FOR FILMMAKERS

21/10/2021
PUNËTORI PËR KRIJIMIN E DOKUMENTARËVE KREATIV

CREATIVE DOCUMENTARY FILMMAKING WORKSHOP

19/10/2021
THIRRJE PËR APLIKIM

CALL FOR APPLICATIONS

15/10/2021
KAMP I DYTË PËR SHKËMBIM NDËRKULTUROR  HOW DO I SEE YOU?

‘HOW DO I SEE YOU?’ – SECOND INTERCULTURAL EXCHANGE CAMP

08/10/2021
‘HOW DO I SEE YOU?’ MBYLL PUNIMET ME EKSPOZITË AUDIOVIZUALE HOW DO I SEE YOU?

'HOW DO I SEE YOU?' WITH AUDIOVISUAL EXHIBITIONS

16/09/2021
FTESË PËR APLIKIM - RENOVIMI I ZYRËS PËR DOKUFEST

INVITATION TO APPLY - RENOVATION OF DOKUFEST OFFICE

15/09/2021
KAMPI I PARË PËR SHKËMBIM NDËRKULTUROR HOW DO I SEE YOU?

FIRST INTERCULTURAL CAMP

29/06/2021
NXËNËSIT SHPALOSIN TREGIMET E TYRE EDUCATING 4 EQUALITY

STUDENTS UNFOLDS THEIR STORIES

10/06/2021
MËSUESIT NGA KOSOVA UDHËZOJNË KOLEGËT E TYRE NGA MALI I ZI SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

TEACHERS FROM KOSOVA GUIDE THEIR COLLEAGUES FROM MONTENEGRO

08/06/2021
KAMPI NDËRKULTUROR ‘HOW DO I SEE YOU?’ - Edicioni Online HOW DO I SEE YOU?

INTERCULTURAL CAMP 'HOW DO I SEE YOU?' - Online Edition

07/06/2021
DOKUFEST ON TOUR PËR ‘EDUCATING 4 EQUALITY’ EDUCATING 4 EQUALITY

DOKUFEST ON TOUR FOR 'EDUCATING 4 EQUALITY'

24/05/2021
SI FUNKSIONON NJË BIBLIOTEKË DIGJITALE? EDUCATING 4 EQUALITY

HOW DOES A DIGITAL LIBRARY WORKS?

06/04/2021
MËSIMDHËNËSIT E SË NESËRMES EDUCATING 4 EQUALITY

TEACHERS OF TOMORROW

06/04/2021
‘FUTURE IS HERE’ PREMIERA LOKALE SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

'FUTURE IS HERE' LOCAL PREMIERE

06/04/2021
‘HOW DO I SEE YOU?’ KAMPI TRAJNUES HOW DO I SEE YOU?

'HOW DO I SEE YOU?' TRAINING CAMP

06/04/2021
ETIKA NË FILMBËRJE EDUCATING 4 EQUALITY

ETHICS IN FILMMAKING

04/03/2021
RIHAPJA E KINEMASË ‘DOKUKINO’

REOPENING OF 'DOKUKINO'

28/12/2020
PËRGATITJET PËR PUNËTORINË MBI NJOHURITË PËR MEDIA HOW DO I SEE YOU?

PREPARATIONS FOR MEDIA LITERACY WORKSHOP

25/12/2020
PROGRAM MENTORIMI PËR STUDENTËT PASUNIVERSITARË

MENTORING PROGRAM FOR POSTGRADUATE STUDENTS

25/12/2020
PREZANTOJMË LIGJËRUESIT E SHKOLLËS SË FILMIT ‘E ARDHMJA ËSHTË KËTU’

FUTURE IS HERE 2021 LECTURERS

24/12/2020
SHFAQJET E FILMAVE DHE DEBATET PËR NXËNËSIT PËRGJATË MBYLLJES NË PANDEMI EDUCATING 4 EQUALITY

FILM SCREENINGS AND DEBATES FOR STUDENTS DURING LOCKDOWN

05/05/2020
KLASA VIRTUALE

VIRTUAL CLASS

04/05/2020
MËSIMDHËNËSIT VIZUAL

VISUAL TEACHERS

24/03/2020
FILMI PËRTEJ ARGËTIMIT

FILM BEYOND ENTERTAINMENT

24/03/2020
ZGJIDHJET KREATIVE PËR GJENERATËN DIGJITALE

CREATIVE SOLUTIONS FOR DIGITAL GENERATION

24/03/2020
NDRIÇONI KLASËN TUAJ ME IMAZHE TË FUQISHME

BRIGHTEN THE CLASSROOM WITH POWERFUL IMAGES

06/02/2020
‘FUTURE IS HERE’ EDICIONI I TETË SCHOOLS AND DOCUMENTARIES

TO EACH THEIR OWN DOCUMENTARY: EIGHTH EDITION OF THE FILM SCHOOL

06/02/2020

"Shkolla e filmit 'Future is Here' në DokuFest m'i ka ndërtuar shkathtësitë në përdorimin e programeve profesionale të editimit. Këto më kanë ndihmu me u përfshi profesionalisht në Qendrën Mediale të Universitetit Jacobs në Gjermani, ku në 2 vitet e fundit krijoj përmbajtje multimediale për komunikim shkencor."

Flutura Balaj, Studente, Fizikë dhe Shkenca të Tokës, Universiteti Jacobs - Bremen, Gjermani