TEACHERS DIGITAL LIBRARY

Online Platform with didactic materials for use of film in the classroom according to curricular fields of Curricular Framework of Republic of Kosova. Create an account for unlimited access to digital library with 157 films and 115 film guides for use of film in the classroom.

Filmi - Instrument edukativ në shkolla për promovimin e mësimit inovativ

Film – Educational instrument in schools to promote innovative learning

Eighteen high school teachers from high schools across Kosovo participated in the two following workshops focused on the use of documentary film and its integration into the pre-university education curriculum in Kosovo.

09/04/24

"Përdorimi i mjeteve audiovizuele në mësimdhënie mua si mësimdhënëse më ka ndihmuar jo vetëm që të arrijë rezultatet dhe qëllimet e planifikuara gjatë një ore mësimore, por edhe të jem një hap më pranë arritjes së kompetencave të përcaktuara nga Korniza Kurrikulare e Kosovës."

Jeta Rexha, Mësimdhënëse Gjimnazi ‘Hajdar Dushi’ Gjakovë