NJËSITË MËSIMORE – FILOZOFI


KLASA XI: Nocioni i njeriut

KLASA XI: Njohja dhe kufijtë e saj

KLASA XI: Aftësia e të gjykuarit

KLASA XI: Morali dhe vullneti i lirë

 
 

Klasa XI: Shteti, e drejta dhe liria