SOLDIERS WHO RAPE

SOLDIERS WHO RAPE

Regjisorë: Ilse van Velzen & Femke van Velzen, Viti i prodhimit: 2009.

Kohëzgjatja: 45min., Licenca: World Stories, The Why Foundation.

Autoret e doracakut:

Jeta Rexha, “Hajdar Dushi” Gjakovë,

Arbnesha Kusari, “Hajdar Dushi” Gjakovë.

Lëndët mësimore:

-Psikologji,

-Sociologji,

-Filozofi,

-Edukatë qytetare,

-Gjuhë angleze.

Fushat e Kurrikulës:

Shoqëria dhe mjedisi, Gjuhët dhe Komunikimi, Jeta dhe Puna.

Përshtatshëm për:

Shkallën kurrikulare 5 dhe 6, klasat XI -XII.


Kompetencat: Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit, Kompetenca e të mësuarit, Kompetenca qytetare.

Shkarko fletën e punës / Download