PLEASE VOTE FOR ME

Regjisor: Weijun Chen
Viti i prodhimit: 2007
Kohëzgjatja: 45min.
Licenca: World Stories, The Why Foundation.

Autorët e Doracakut:

Bedri Dula, “12 maji” Raktoc
Arbnesha Kusari, “Hajdar Dushi” Gjakovë
Jehona Luma, “Ulpiana” Lipjan
Gentian Berisha, “Jeta e re” Suharekë
Feride Thaçi, “Ulpiana” Lipjan
Emil Ajazaj, “11 marsi” Prizren

Lëndët mësimore:

-Psikologji

-Sociologji

-Gjuhë angleze

Fushat e kurrikulës:

Shoqëria dhe mjedisi, Jeta dhe puna, Gjuhët dhe komunikimi.

Përshtatshëm për:

Shkallën kurrikulare 5 dhe 6, klasat XI -XII.

Kompetencat: Komunikues efektiv, Mendimtar Kritik, Qytetar i përgjegjshëm, Individ i shëndoshë.

Shkarko fletën e punës / Download