OUR NEW PRESIDENT

OUR NEW PRESIDENT

Regjisor: Maxim Pozdorovkin, Viti i prodhimit: 2018.

Kohëzgjatja: 30min. (versioni i shkurtër)

Licenca: DokuFest

Autorët e doracakut:

Gentian Berisha, “Jeta e re” Suharekë;
Feride Thaçi, “Ulpiana” Lipjan;
Jehona Luma, “Ulpiana” Lipjan.

Lënda Mësimore:

-Psikologji

-Sociologji

-Gjuhë angleze

Fushat e kurrikulës:

Gjuhët dhe Komunikimi, Shoqëria dhe Mjedisi

Përshatshëm për:

Shkallën kurrikulare 5, klasa XI – XII.
Kompetencat: Kompetenca e të menduarit, Kompetenca qytetare, Kompetenca personale, Kompetencat e komunikimit dhe të shprehurit

Shkarko fletën e punës / Donwload