Biblioteka Digjitale e MësimdhënësitFilma dokumentarë me tema të ndryshme për përdorimin e mjeteve audio-vizuele dhe materialeve didaktike në shkolla të mesme dhe shkolla të mesme të ulëta të Kosovës.
Gjimnazi “Xhavit Ahmeti” mban natën e filmit

Gjimnazi “Xhavit Ahmeti” mban natën e filmit

Në kuadër të klubit të filmit në gjimnazin “Xhavit Ahmeti” në Gjilan, profesoresha e gjuhës angleze Kujtesa Salihu Keka së bashku me nxënësit organizuan aktivitetin “Nata e Filmit” ku shfaqën filmin “A Married Couple”.

04/03/21

DokuLab

Departamenti edukativ i DokuFest - DokuLab menaxhon Qendrën e Produksionit të Filmit për të Rinjë dhe fuqizon mësimdhënësit në përdorimin e mjeteve audio-vizuele në procesin mësimor dhe ndërlidhjen e tyre me metodat tradicionale, e që adresojnë çështjet komplekse, zhvillojnë mendimin kritik dhe promovojnë zhvillimin shoqëror tek të rinjtë.

DokuLab Logo