NËN DUVAK

NËN DUVAK

Regjisor: Entela Hoxha, Producent: DokuFest, Iris Elezi, Thomas Logoreci.
Kosovë / Shqipëri – Viti i prodhimit: 2013
Kohëzgjatja: 14 Min
Licenca: DokuFest

Autoret e doracakut:

Gyltene Isufi, “Zenit” Prishtinë
Arbnesha Kusari, “Hajdar Dushi” Gjakovë
Sabina Dishallari, “Gjon Buzuku” Prizren

Lënda mësimore:

Sociologji,
Psikologji,
Edukatë qytetare,
Gjuhë shqipe,
Gjuhë angleze.

Fushat e kurrikulës:

Shoqëria dhe mjedisi, Gjuhë dhe komunikim.

Përshtatshëm për:

Shkallën 4, 5, 6 Klasat IX, X, XII.

Kompetencat: Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit, Kompetenca e të menduarit, Kompetenca për jetë, punë dhe mjedis, Kompetenca qytetare

Shkarko fletën e punës/ Download