I KUJT ËSHTË FLAMURI

I KUJT ËSHTË FLAMURI

Regjisor: Barış Karamuço, Producent: DokuFest
Kosovë – Viti i prodhimit: 2012
Kohëzgjatja: 14 Min
Licenca: DokuFest

Autorët e doracakut:
Merita Shala, “Mileniumi i tretë” Prishtinë
Jeta Rexha, “Hajdar Dushi” Gjakovë
Fatlume Hyseni, “Zenel Hajdini” Gjilan
Driton Mallaku, “Gjin Buzuku” Prizren

Lënda Mësimore:

-Psikologji
-Sociologji
-Gjuhë angleze
-Histori
-Edukatë qytetare
-Filozofi

Fushat e Kurrikulës:

Gjuhët dhe Komunikimi, Shoqëria dhe Mjedisi

Përshtatshëm për:

Shkallën kurrikulare 5 dhe 6, klasa XI – XII.
Kompetencat: Kompetenca e të mësuarit, Kompetenca qytetare, Kompetenca personale, Kompetencat e komunikimit dhe të shprehurit

Shkarko Fletën e Punës / Download