DIGITAL MEDIA CLUBS

Aktivitetet

Janë mbajtur 20 takime me drejtorët e shkollave nga komuna e Prishtinës, Prizrenit, Gjakovës, Shtimes, Gjilanit dhe Obiliqit ku tema kryesore të diskutimit ishin qëllimet e projektit dhe plani i punës që do të realizohet gjatë vitit shkollor 2019/20 në 20 shkolla kampione.

Trajnimi i parë u mbajt më 15 nëntor në Prishtinë. Në trajnim morën pjesë 29 mësimdhënës, duke përfshirë dy drejtorë shkollash nga komuna e Gjakovës. Punëtoria “Drejtimi i një klubi digjital mediatik” u drejtua nga prof. Kaltrina Kelmendi, Fakulteti Filozofik, Departamenti i Psikologjisë. Ajo pati edhe një prezantim për edukimin mediatik dhe ndikimet e tij në çdo gjeneratë. 

Gjatë këtij trajnimi ata mësuan për rëndësinë e filmit si një medium për informimin e audiencës për tema të veçanta, fotografinë dhe mënyrën e kapjes së një imazhi dhe prezantimit të tij tek audienca, kompozimin e fotografive dhe mënyrën e përdorimit të kamerës, dritën, prerjen efotografisë etj. Ata u njohën gjithashtu me format efektive të komunikimit në mediat sociale, rëndësinë e tij dhe mënyrën se si mund të përdoret në mënyrë efektive nga studentët e rinj për të arritur një audiencë të duhur për shumë tema.

Gjatë periudhës dhjetor (2019) - mars (2020) u zhvilluan 45 sesione me studentë dhe 2 punëtori me Klubet Digjitale të Mediave. Studentët janë trajnuar për përdorimin e pajisjeve audio-vizuale që posedojnë, trajnime për fotografi/video, krijimin e intervistave dhe montimin e videove. Workshopi i parë u mbajt më 27 janar, vetëm me mësuesit ku u përmbyll një plan efektiv për klubin e medias digjitale, duke krijuar kanale video në platformën gjirafavideo.com nga Adele Gjoka lajmet e rreme dhe ndikimi i tyre në audicionet e reja nga Muhamet Hajrullahu.

10 sesione trajnuese në 10 shkolla kampione me 145 nxënës të Klubit Mediatik morën pjesë në trajnime për përdorimin e pajisjeve të dhuruara, 3 shkolla shtesë të përfshira në programin e trajnimit, të bashkë financuar nga Komuna e Prizrenit, si dhe në trajnimin e mësuesve të ofruar për 36 mësimdhënës nga 20 shkolla kampione dhe 3 shkolla shtesë nga Komuna e Prizrenit u zhvilluan gjatë janarit 2020.

Gjatë muajit shkurt 2020, 18 sesione trajnimi në 15 shkolla kampione dhe 3 shkolla të mbështetura nga Komuna e Prizrenit me 260 nxënës të Klubit Mediatik morën pjesë në trajnime për përdorimin e pajisjeve të dhuruara, dhe 3 shkolla shtesë pranuan donacionet e dhuruara nga Komuna e Prizrenit.

Punëtoria e dytë që përfshiu mësues dhe studentë u organizua në mars përmes një vizite në studion Gjirafa. Nxënësit patën mundësinë të shohin nga afër punën e produksionit dhe realizuan intervista mes shkollave të ndryshme. Morën pjesë mbi 170 nxënës nga komuna e Prizrenit, Shtimes dhe Gjakovës. Këto takime lejuan ekipin tonë të zhvillonte një afat kohor të zbatimit të projektit që u shfaq në 22 sesione trajnimi me Studentët e Klubeve Digjitale midis prillit-qershor 2020. Qëllimi ishte të trajnonte studentët për kërkime në internet, redaktimin e videove dhe vizualizimin e planeve mësimore, gjë që krijonte një lidhje komunikimi midis mësues dhe nxënës që rezultuan në krijimin e Klasës Virtuale me 13 plane mësimore për lëndët Gjeografi, Edukatë Qytetare, Histori dhe Kimi.

4 Videot shtesë si proces trajnimi në Edutainment u krijuan vetëm nga studentët të udhëhequr nga koordinatorët e tyre dhe u ngarkuan në kanalet shkollore të krijuara në Gjirafa Video.

Trajnimet nuk u kufizuan vetëm në krijimin e përmbajtjes së videos, por puna jonë u shtri në trajnimin dhe mbështetjen e botimit të revistave shkollore.