Për qasje të plotë në Bibliotekën Digjitale ju duhet llogari aktive në DokuLab

Llogari e re

THIRRJE PËR OFERTUES - PAJISJE TË ZËRIMIT

DokuFest është në kërkim të shërbimit, huazimit të pajisjeve të zërimit dhe ndriçimit (nga 05.08.2022 deri më 13.08.2022) për eventet e organizuara për festivalin, edicioni XXI. Ftojmë kompanitë që të dërgojnë ofertat dhe të bashkangjesin dokumentet si: — Çertifikatën e Biznesit dhe ofertën e tyre sipas modeleve të kërkuara: SHIH KËTU Ofertat duhet të dërgohen në e-mail adresën [email protected]. Afati i fundit për dërgesë të ofertave është data 18.07.2022.

"Në zemrën e sfidave shoqërore dhe ndryshimeve globale, arti dhe edukimi bashkohen për të ndriçuar rrugën drejt kuptimit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit. Përmes filmave dhe programeve arsimore, të rinjtë marrin fuqinë të ndërtojnë një të ardhme të përbashkët në harmoni dhe paqe."