FUQIA E AFTËSIVE MEDIATIKE & INFORMATIKE PËR MËSIMDHËNIE EFEKTIVE!

FUQIA E AFTËSIVE MEDIATIKE & INFORMATIKE PËR MËSIMDHËNIE EFEKTIVE!

Mësoni për përvojën transformuese të të mësuarit që u zhvillua në Prizren më 13 dhe 14 maj.

DokuFest, në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Kosovë, organizoi Punëtorinë inovative mbi Mjetet e Aftësive Mediatike dhe Informatike për mësimdhënësit e shkollave të mesme me origjinë nga rajone të ndryshme të Kosovës.

Kjo punëtori dinamike synoi të fuqizojë mësuesit duke i pajisur ata me aftësi të zgjeruara për të nxitur të mësuarit efektiv përmes integrimit të koncepteve të aftësive mediatike dhe informatike dhe mjeteve audio-vizuale. Me fokus në të mësuarit të qëndrueshëm, pjesëmarrësit u zhytën në tema të tilla si vlerësimi i besueshmërisë së informacionit, kontrolli i fakteve, konsumi i përgjegjshëm i informacionit, mësimi elektronik dhe shfrytëzimi i teknologjive të reja digjitale. Leksionet angazhuese mbuluan ndikimin e thellë të medias, teknikat e vlerësimit kritik dhe deshifrimin e mesazheve mediatike.

Facilituar nga e nderuara Prof. Arlinda Beka, një anëtare e dalluar e fakultetit nga Fakulteti i Edukimit të Universitetit të Prishtinës. Modulet përfshinin sesione intriguese që eksploronin efektet mediatike, metodologjitë e vlerësimit kritik dhe zbulonin ndërlikimet e mesazheve mediatike.

Punëtoria pati prezantime nga Leke Berisha nga misioni i OSBE-së në Kosovë, i cili ndau punën me ndikim të organizatës në edukimin mediatik në Kosovë. Për më tepër, Malbora Krajku nga DokuFest dha njohuri mbi metodologjinë edukative të departamentit të DokuLab, duke u fokusuar veçanërisht në Filmin Dokumentar në Edukim.

Aulonë Kadriu nga Kosovo 2.0 mbajti një leksion magjepsës të titulluar “Përtej ‘Fake News’”, duke ofruar një këndvështrim unik gazetaresk. Ajo ndau shembuj hapësin e syve të lajmeve të rreme brenda vendit tonë duke treguar punën e lavdërueshme të Kosovo 2.0.

Pjesëmarrësit patën rastin të shohin shfaqjen e një film dokumentar që nxit mendimin kritik, të titulluar “Fake New Teenager”, nga Kate Stonehill. Ky film siguroi një platformë për të eksploruar botën e falsifikimit dhe gënjeshtrave në tregim, duke treguar se si edhe narrativat imagjinare magjepsin imagjinatën tonë dhe na zhytin, pavarësisht nga vërtetësia e tyre.

Prof. Alban Zeneli, profesor i njohur nga Fakulteti i Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, mbajti një ligjëratë me temën “Çrregullimi informativ dhe dezinformimi”. Ai u thellua në sfidat e paraqitura nga mbingarkesa e informacionit, flluskat e mediave sociale, gjuha e urrejtjes dhe vlerat e shtrembëruara të përhapura në mediat sociale. Pjesëmarrësit morën udhëzime të paçmueshme për përvetësimin e aftësive thelbësore për të dalluar informacionin, dhe dezinformimin. Leksioni i tij u dallua për natyrën e tij tërheqëse dhe informale, duke nxitur ndërveprimin me të pranishmit.

Ndërmjet leksioneve, diskutimet e hapura me pjesëmarrësit, nxitën biseda mbi artin e mësimdhënies, sfidat e tij dhe avantazhet e përdorimit të mjeteve audio-vizuale. Për të mbushur me energji punëtorinë, u organizuan disa lojëra magjepsëse që bënë jehonë te mësuesit.Në ditën e dytë, pjesëmarrësve iu prezantua një tjetër film dokumentar i fuqishëm i titulluar “Më beso” (Turst me), në të cilin regjisori Roko Belic eksploron ndikimin e teknologjisë, medias dhe keqinformimit te individët.

Në këtë punëtori transformuese kanë ndihmuar Feride Thaqi, mësuese e psikologjisë nga gjimnazi ‘ULPIANA’ në Lipjan dhe Fjolla Gashi, mësuese e edukimit mediatik nga gjimnazi ‘Sami Frashëri’ në Prishtinë. Ata e pasuruan seminarin duke ndarë përvojat e tyre personale, duke hedhur dritë mbi avantazhet dhe sfidat e përfshirjes së filmave dokumentarë dhe mjeteve audio-vizuale në mësimdhënie. Vështrimet e tyre nënvizuan rëndësinë e përshtatjes së metodave të mësimdhënies për të mbajtur ritmin me botën në zhvillim. Znj. Thaqi simuloi hapësirën e seminarit në një mjedis klase, duke shpjeguar me përpikëri hapat e përfshirë në përdorimin efektiv të filmit për qëllime edukative bazuar në udhëzuesit e lehtësuesve, ndërsa znj. Gashi udhëhoqi trajnimin për krijimin e një udhëzuesi lehtësues dhe shtjelloi avantazhet e tij gjatë integrimit të filmit në procesin e të mësuarit.

Pjesa e fundit e ditës së dytë pati punë praktike dhe diskutime. Mësuesit ishin të përfshirë në shfaqjen e filmit dokumentar “Arti i shërimit” nga shkolla e filmit të DokuFest “Future is Here”. Më pas, pjesëmarrësit u ndanë në dy grupe, të ngarkuar me krijimin e udhëzuesve lehtësues për njësitë mësimore bazuar në filmat e përshtatur. Njëri grup u fokusua në “Më beso”(Trust me), ndërsa tjetri trajtoi “Artin e shërimit”. Me udhëzimet e lehtësuesve, të gjithë pjesëmarrësit e seminarit krijuan me sukses udhëzuesit e tyre të lehtësuesve. Këto burime edukative do të publikohen në Bibliotekën Dixhitale të Mësuesve të DokuFest-it, e cila mund të gjendet në https://dokufest-lab.com/.

Gjatë gjithë seminarit, mësuesit morën informacione praktike mbi integrimin e mirëfillët të filmave dokumentarë dhe mjeteve të tjera të edukimit të medias dhe informacionit në mësimet e tyre. Programi theksoi nxitjen e angazhimit të shëndetshëm të medias, vlerësimin e besueshmërisë së informacionit, kultivimin e të menduarit kritik dhe analitik, implementimin e mësimit elektronik dhe shfrytëzimin e potencialit të teknologjive të reja dixhitale.