BIBLIOTEKA DIGJITALE E MËSIMDHËNËSIT

Platformë virtuale me materiale didaktike për përdorimin e filmit në klasë në përputhje me Kornizën Kurrikulare të Republikës së Kosovës. Krijoni një llogari për qasje të pakufizuar në Bibliotekën Digjitale me mbi 150 filma dhe 80 fleta të punës për përdorimin e filmit në klasë.

PËRMBLEDHJA E SHKOLLËS VERORE ‘KIST’

PËRMBLEDHJA E SHKOLLËS VERORE ‘KIST’

Përmbledhja e Shkollës Verore, eventi nismëtar, 5 ditor i projektit KIST (Transformimi shoqëror inovatic në Kosovë) në partneritet me KEC (Qendra për Arsimin e Kosovës) dhe Ambasadën Holandeze, u mbajt në ITP Center, këtë korrik.

27/09/22

"Përdorimi i mjeteve audiovizuele në mësimdhënie mua si mësimdhënëse më ka ndihmuar jo vetëm që të arrijë rezultatet dhe qëllimet e planifikuara gjatë një ore mësimore, por edhe të jem një hap më pranë arritjes së kompetencave të përcaktuara nga Korniza Kurrikulare e Kosovës."

Jeta Rexha, Mësimdhënëse Gjimnazi ‘Hajdar Dushi’ Gjakovë