Biblioteka Digjitale

Platformë virtuale me materiale didaktike për përdorimin e filmit në klasë në përputhje me Kornizën Kurrikulare të Republikës së Kosovës.

DokuLab Logo

Për qasje të plotë në Bibliotekën Digjitale ju duhet llogari aktive në DokuLab

Llogari e re

Fokusi Mujor

Dedi

12:41 min

Salina

05:56 min

Tar on Fingers

Gjuhë Angleze

16:21 min

Debris

Gjuhë Angleze

08:52 min

Nosotros

Gjuhë Angleze

06:37 min

12 Lëndë Mësimore

Psikologji

{if_total_films!=0}

Edukatë Qytetare

{if_total_films!=0}

Gjuhë Angleze

{if_total_films!=0}

Sociologji

{if_total_films!=0}

Art Figurativ

{if_total_films!=0}

TIK

{if_total_films!=0}

Fizikë

{if_total_films!=0}

Gjeografi

{if_total_films!=0}

Histori

{if_total_films!=0}

Gjuhë Shqipe

{if_total_films!=0}

Arte të bukura dhe skenike

{if_total_films!=0}

Bazat e telekomunikacionit

{if_total_films!=0}

38 Tema

Bulizmi

{if_total_films!=0}

Vetëbesimi / Vetëvlerësimi

{if_total_films!=0}

Agresiviteti / Radikalizimi / Ndikimi shoqëror

{if_total_films!=0}

Shëndeti mendor / Stresi

{if_total_films!=0}

Ambienti / Mjedisi / Energjia e ripërtritshme

{if_total_films!=0}

Barazi gjinore / Fuqizimi i gruas

{if_total_films!=0}

Social Media / Lajme / Edukim Mediatik

{if_total_films!=0}

Mitologjia / Përrallat

{if_total_films!=0}

Interneti / Televizioni / Multimedia

{if_total_films!=0}

Familja / Shoqëria / Adoleshenca

{if_total_films!=0}

Paragjykimi / Stereotipet

{if_total_films!=0}

Identiteti gjinor

{if_total_films!=0}

Migrimi / Mbijetesa / Puna

{if_total_films!=0}

Shteti / Identiteti / Kombi

{if_total_films!=0}

Gjeografi

{if_total_films!=0}

Kulturat e ndryshme/ Traditat

{if_total_films!=0}

Morali / Ndërgjegja / Pendimi

{if_total_films!=0}

Jeta / Profesionet / Kujtimet

{if_total_films!=0}

Motivimi

{if_total_films!=0}

Kujtime / Mendime

{if_total_films!=0}

Sjelljet / Emocionet

{if_total_films!=0}

Kopjimi / Plagjiatura

{if_total_films!=0}

Të drejtat e njeriut

{if_total_films!=0}

Drogat dhe alkooli

{if_total_films!=0}

Struktura demografike

{if_total_films!=0}

Narracioni / Tregimi

{if_total_films!=0}

Altruizmi

{if_total_films!=0}

Vlera humane

{if_total_films!=0}

Puna / Makinat e thjeshta

{if_total_films!=0}

Puna / Punëtorët

{if_total_films!=0}

Globalizmi / Sfidat / Socializimi

{if_total_films!=0}

Metodat e komunikimit

{if_total_films!=0}

Brengat sociale

{if_total_films!=0}

Lufta / Vrasjet

{if_total_films!=0}

Sëmundjet / Viruset / Mjekësi

{if_total_films!=0}

Depresioni

{if_total_films!=0}

Frymat politke

{if_total_films!=0}

Autizmi

{if_total_films!=0}

Klasat

{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}

17 SDG

{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}
{if_total_films!=0}

"Shkolla e filmit 'Future is Here' në DokuFest m'i ka ndërtuar shkathtësitë në përdorimin e programeve profesionale të editimit. Këto më kanë ndihmu me u përfshi profesionalisht në Qendrën Mediale të Universitetit Jacobs në Gjermani, ku në 2 vitet e fundit krijoj përmbajtje mualtimediale për komunikim shkencor."


Flutura Balaj, Studente, Fizikë dhe Shkenca të Tokës, Universiteti Jacobs - Bremen, Gjermani