BIBLIOTEKA DIGJITALE E MËSIMDHËNËSIT

Platformë virtuale me materiale didaktike për përdorimin e filmit në klasë në përputhje me Kornizën Kurrikulare të Republikës së Kosovës. Krijoni një llogari për qasje të pakufizuar në Bibliotekën Digjitale me mbi 150 filma dhe mbi 80 fleta të punës për përdorimin e filmit në klasë.

TREGOJENI HISTORINË TUAJ ME NJË FILM TË SHKURTËR!

TREGOJENI HISTORINË TUAJ ME NJË FILM TË SHKURTËR!

Në kuadër të projektit ‘Transformimi Shoqëror Inovativ në Kosovë’, objektivi kryesor i të cilit është rritja e shkrim-leximit dixhital mes të rinjve të Kosovës nëpërmjet mënyrave kreative, ne organizuam Shkollën Dimërore ‘Tregimet e Interesit Njerëzor’, me partnerët tanë Qendrën e Arsimit të Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Holandës.

16/03/23

"Përdorimi i mjeteve audiovizuele në mësimdhënie mua si mësimdhënëse më ka ndihmuar jo vetëm që të arrijë rezultatet dhe qëllimet e planifikuara gjatë një ore mësimore, por edhe të jem një hap më pranë arritjes së kompetencave të përcaktuara nga Korniza Kurrikulare e Kosovës."

Jeta Rexha, Mësimdhënëse Gjimnazi ‘Hajdar Dushi’ Gjakovë