DIGITAL FILM FACTORY

Programi kinematografik

Pasurimi i jetës kulturore përmes programit të vazhdueshëm hibrid edukativ kinematografik (në kinema dhe platformë online)

Programi i filmave, për muajin shkurt 2022.

Programi i filmave, për muajin mars 2022.

Programi i filmave, për muajin prill 2022.

Programi i filmave, për muajin maj 2022.