THIRRJE PËR OFERTUES - PAJISJE TË ZËRIMIT

THIRRJE PËR OFERTUES - PAJISJE TË ZËRIMIT

DokuFest është në kërkim të shërbimit, huazimit të pajisjeve të zërimit dhe ndriçimit (nga 05.08.2022 deri më 13.08.2022) për eventet e organizuara për festivalin, edicioni XXI.

Ftojmë kompanitë që të dërgojnë ofertat dhe të bashkangjesin dokumentet si:

— Çertifikatën e Biznesit dhe ofertën e tyre sipas modeleve të kërkuara: SHIH KËTU

Ofertat duhet të dërgohen në e-mail adresën [email protected].

Afati i fundit për dërgesë të ofertave është data 18.07.2022.