THIRRJE PËR OFERTUES - MATERIALE SHTYPI

THIRRJE PËR OFERTUES - MATERIALE SHTYPI

Dokufest është në kërkim të shërbimit, shtypi i materialeve për festivalin, edicioni XXI.

Ftojmë kompanitë që të dërgojnë ofertat dhe të bashkangjesin dokumentet si:

— Çertifikatën e Biznesit dhe ofertën e tyre sipas specifikave të kërkuara: SHIH KËTU

Ofertat duhet të dërgohen në e-mail adresën [email protected].

Afati i fundit për dërgesë të ofertave është data 20.07.2022.

*Përkrahur nga Komuna e Prizrenit