KULTURA E KOMUNIKIMIT

KULTURA E KOMUNIKIMIT

Klubet e Mediave në shkollat kampione të shtatë komunave të Kosovës, kanë mbajtur trajnimin e parë për krijimin e magazinave shkollore dhe përdorimin e mediave digjitale, krijimin e intervistave, fotografimin e portreteve, përdorimin e rrjeteve sociale si dhe mënyrat për të hulumtuar online temat specifike duke punuar në grupe.

Duke u përkthyer…