Për qasje të plotë në Bibliotekën Digjitale ju duhet llogari aktive në DokuLab

Llogari e re

KULTURA E KOMUNIKIMIT

Klubet e Mediave në shkollat kampione të shtatë komunave të Kosovës, kanë mbajtur trajnimin e parë për krijimin e magazinave shkollore dhe përdorimin e mediave digjitale, krijimin e intervistave, fotografimin e portreteve, përdorimin e rrjeteve sociale si dhe mënyrat për të hulumtuar online temat specifike duke punuar në grupe.

Duke u përkthyer...

"Shkolla e filmit 'Future is Here' në DokuFest m'i ka ndërtuar shkathtësitë në përdorimin e programeve profesionale të editimit. Këto më kanë ndihmu me u përfshi profesionalisht në Qendrën Mediale të Universitetit Jacobs në Gjermani, ku në 2 vitet e fundit krijoj përmbajtje mualtimediale për komunikim shkencor."


Flutura Balaj, Studente, Fizikë dhe Shkenca të Tokës, Universiteti Jacobs - Bremen, Gjermani