Për qasje të plotë në Bibliotekën Digjitale ju duhet llogari aktive në DokuLab

Llogari e re

KLUBET DIGJITALE TË MEDIAS

Projekt i ri me përkrahjen e German Development Cooperation ka krijuar 20 Klube Digjitale të Medias në shkollat kampione të shtatë Komunave të Kosovës.

Projekt i ri me përkrahjen e German Development Cooperation ka krijuar 20 Klube Digjitale të Medias në shkollat kampione të shtatë Komunave të Kosovës. Ky projekt synon të ngrisë vetëdijen e nxënësve dhe pjesëmarrjen aktive në çështje si bulizmi, diskriminimi dhe përmirësimi i qytetarisë aktive duke forcuar mendimin analitik dhe kritik. Projekti do të mësojë speficikisht nxënësit me mediat digjitale, magazinat shkollore dhe mundësitë e pafundme të përdorimit të tyre. Nxënësit do të mësojnë si të operojnë me mjetet e mediave për platforma audio-vizuele, publikime kompjuterike dhe punën grupore. Klubet Digjitale të Medias do të: - ngrisin cilësinë e edukimit formal, joformal dhe aktiviteteve ndër-kurrikulare - prezantojnë metodat e mësimit interaktiv përmes arteve vizuele - përkrahin pjesëmarrjen e nxënësve në vendimmarrje dhe kreativitet në shkolla - promovojnë barazinë dhe diversitetin - inkurajojnë kreativitetin, logjikën, mendimin analitik dhe kritik të nxënësve - zhvillojnë aftësitë teknike dhe shoqërore të nxënësve Sesionet e para përfshinë trajnimet e nxënësve në fotografi, video-prodhim, magazina shkollore dhe përdorimin e rrjeteve sociale. Trajnimi i fotografisë dhe publikimit kompjuterik në Klubin e Medias "Ibrahim Fehmiu" - Prizren. Trajnimi i parë për mësimdhënës përfshiu modulet e psikologjisë së medias, fotografisë, video dhe rrjeteve sociale. Prezantimi i projektit nga Eroll Bilibani Psikologjia e medias nga Kaltrina Kelmendi Fotografia nga Samir Karahoda Filmi si media nga Veton Nurkollari Rrjetet sociale nga Valon Canhasi

"Përdorimi i mjeteve audiovizuele në mësimdhënie mua si mësimdhënëse më ka ndihmuar jo vetëm që të arrijë rezultatet dhe qëllimet e planifikuara gjatë një ore mësimore, por edhe të jem një hap më pranë arritjes së kompetencave të përcaktuara nga Korniza Kurrikulare e Kosovës."


Jeta Rexha, Mësimdhënëse Gjimnazi "Hajdar Dushi" Gjakovë