KLUBET DIGJITALE TË MEDIAS

KLUBET DIGJITALE TË MEDIAS

Projekt i ri me përkrahjen e German Development Cooperation ka krijuar 20 Klube Digjitale të Medias në shkollat kampione të shtatë Komunave të Kosovës.

Projekt i ri me përkrahjen e German Development Cooperation ka krijuar 20 Klube Digjitale të Medias në shkollat kampione të shtatë Komunave të Kosovës. Ky projekt synon të ngrisë vetëdijen e nxënësve dhe pjesëmarrjen aktive në çështje si bulizmi, diskriminimi dhe përmirësimi i qytetarisë aktive duke forcuar mendimin analitik dhe kritik.

Projekti do të mësojë speficikisht nxënësit me mediat digjitale, magazinat shkollore dhe mundësitë e pafundme të përdorimit të tyre. Nxënësit do të mësojnë si të operojnë me mjetet e mediave për platforma audio-vizuele, publikime kompjuterike dhe punën grupore.

Klubet Digjitale të Medias do të:

- ngrisin cilësinë e edukimit formal, joformal dhe aktiviteteve ndër-kurrikulare

- prezantojnë metodat e mësimit interaktiv përmes arteve vizuele

- përkrahin pjesëmarrjen e nxënësve në vendimmarrje dhe kreativitet në shkolla

- promovojnë barazinë dhe diversitetin

- inkurajojnë kreativitetin, logjikën, mendimin analitik dhe kritik të nxënësve

- zhvillojnë aftësitë teknike dhe shoqërore të nxënësve

Sesionet e para përfshinë trajnimet e nxënësve në fotografi, video-prodhim, magazina shkollore dhe përdorimin e rrjeteve sociale.

Trajnimi i fotografisë dhe publikimit kompjuterik në Klubin e Medias “Ibrahim Fehmiu” - Prizren. Trajnimi i parë për mësimdhënës përfshiu modulet e psikologjisë së medias, fotografisë, video dhe rrjeteve sociale.

Prezantimi i projektit nga Eroll Bilibani

Psikologjia e medias nga Kaltrina Kelmendi

Fotografia nga Samir Karahoda

Filmi si media nga Veton Nurkollari

Rrjetet sociale nga Valon Canhasi