Për qasje të plotë në Bibliotekën Digjitale ju duhet llogari aktive në DokuLab

Llogari e re

GJITHÇKA KA TË BËJË ME TREGIMET, APO?

Shkolla Veriore - Transformimi Shoqëror Inovativ në Kosovë +

Përmbledhje e asaj që ndodhi, çka na pret në të ardhmen dhe shumë befasi tjera.

Një nga misionet kryesore të DokuFest është fuqizimi i brezit të ri përmes artit të filmbërjes, një angazhim që mbetet i palëkundur. Këtë vit, Shkolla Verore DokuKids, një projekt bashkëpunues i zhvilluar nga DokuFest dhe KEC dhe i mbështetur nga Ambasada e Holandës në Kosovë, synon të bashkojë shkollat, nxënësit, mësimdhënësit dhe praktikat arsimore për të rivlerësuar metodat e tyre të bashkëpunimit dhe për të krijuar lidhje të reja për të ardhmen. Tema e këtij viti u fokusua në dallimin e së vërtetës nga e pavërteta në peizazhin e sotëm digjital, duke vendosur parametra të rinj për atë që mund t’i besohet. Nëpërmjet krijimit të filmave, aktiviteteve stimuluese dhe punëtorive, nxënës me prejardhje të ndryshme në mbarë Kosovën bashkëpunuan për të treguar histori që japin mësime të vlefshme dhe mënjanojnë gënjeshtrat. Në një sesion të drejtuar nga Rrezearta Xhaferri, eksperte në komunikimin ndërmjetës dhe zhvillim social, nxënësit mësuan të dallojnë lajmet e rreme nga lajmet reale nëpërmjet aktiviteteve në grup dhe duke ndarë përvojat e tyre personale. Fokusi kryesor i kësaj shkolle verore është përdorimi i tregimit si një mjet për transformimin, kreativitetin dhe zhvillimin e perspektivave të reja. Të udhëhequr nga mentorët e tyre, të gjitha grupet e shkollave u ngarkuan me hartimin e historive që përfshinin temat qendrore të shkollës verore: lajmet e rreme, edukimin mediatik dhe sjelljen etike në internet. Në ditën e dytë, Ilir Hasanaj (regjisor), Martina Kabashi dhe Diellza Balaj (eksperte dhe krijuese të medias online) ndihmuan nxënësit në mësimin e teknikave të thjeshta për krijimin e filmave stop-motion dhe të animuar. Diskutimet rreth fuqisë së rrëfimit dhe tregimit i lejuan nxënësit të grumbullonin grupe që i tejkalonin pritshmëritë e të gjithëve. Ndërsa shkruanin tregimet e tyre, nxënësit filluan të përfytyrojnë se çfarë kuptimi kanë fjalët e shkruara. Ndërsa ky proces ndonjëherë çon në gabime fatlume, në këtë rast, ai shërbeu si një katalizator, duke thyer akullin dhe duke e bërë kamerën një shoqëruese të besueshme për tregimin. Temat e diskutimit dolën nga jeta e përditshme e tyre, duke shërbyer si shembuj të lidhur për të eksploruar çështje më të rëndësishme. Këto tregime shpesh preknin tema si besueshmëria, korrupsioni, premtimet e thyera dhe marrëdhënia ndonjëherë e dobët midis perceptimit dhe besimit. Ne patëm mundësinë të dëgjonim nga pjesëmarrësit e vitit të kaluar, të cilët ndanë me elokuencë idetë, proceset dhe përvojat e tyre. E ardhmja duket vërtet premtuese. Përmes përvojës së tyre në Shkollën Verore të DokuFest, shumë shkolla në Kosovë kanë miratuar programe të fuqishme që shfaqin filma kosovarë, pajisin klubet e mediave me grupe kamerash dhe prodhojnë mjete të tjera të nevojshme. Ky program ofron një shans unik për të krijuar histori personale duke përdorur burime të disponueshme në shkolla.

"Përdorimi i mjeteve audiovizuele në mësimdhënie mua si mësimdhënëse më ka ndihmuar jo vetëm që të arrijë rezultatet dhe qëllimet e planifikuara gjatë një ore mësimore, por edhe të jem një hap më pranë arritjes së kompetencave të përcaktuara nga Korniza Kurrikulare e Kosovës."


Jeta Rexha, Mësimdhënëse Gjimnazi "Hajdar Dushi" Gjakovë