‘HOW DO I SEE YOU?’ MBYLL PUNIMET ME EKSPOZITË AUDIOVIZUALE

‘HOW DO I SEE YOU?’ MBYLL PUNIMET ME EKSPOZITË AUDIOVIZUALE

“HOW DO I SEE YOU?” projekt i përbashkët në mes DokuFest dhe Free Zone përmbylli aktivitetet me gjeneratën e dytë të kampit ndërkulturor.

Projekti “How Do I See You?” i financuar nga zyra e Bashkimit Europian kishte për qëllim krijimin e mundësive për shkëmbime ndërkulturore mes të rinjve të Kosovës dhe Serbisë përmes një programi edukues dhe gjithëpërfshirës për ti pasqyruar mendimet e tyre përmes krijimit të portreteve audiovizuale në të cilat ata do të kenë mundësi t’i shprehin pikëpamjet për bashkëmoshatarët e tyre.

Punimet audio vizuale të pjesëmarrësve nga Kosova dhe Serbia u prezantuan në ekspozitën ‘HDISY’ në gusht të këtij viti gjatë edicionin jubilar të DokuFest. Të pranishëm të shumtë patën mundësi të dëgjojnë nga afër videot e të rinjve në formë të portreteve audiovizuale dhe të bashkëbisedojnë me ta.

Përmes aktiviteteve të projektit të rinjtë gjatë takimeve në kampin ndërkulturor në Kosovë dhe Serbi kanë pasur mundësinë ta njohin njëri tjetrin përmes artit dhe kulturës në një hapësirë të lirë nga gjuha e urrejtjes dhe paragjykimeve të ndërsjella.


Gjatë fillimit të zbatimit të projektit, aktivitetet përveç tjerash iu ndihmuan këtyre të rinjve në nxitjen dhe krijimin e narracioneve që trajtojnë çështjet ndërkulturore me të cilat ballafaqohen të rinjtë në Serbi dhe Kosovë përmes një hapësire ku shkëmbehen idetë dhe ku respektohet mendimi ndryshe, e që është i bazuar në respekt të ndërsjellë.


Gjenerata e dytë e shkëmbimit të kampit ndërkulturor do të vazhdojnë rrugëtimin e tyre me tregime audiovizuale në edicionin e 17-të të festivali Free Zone në Beograd, në nëntor të këtij viti.