FTESË PËR APLIKIM - RENOVIMI I ZYRËS PËR DOKUFEST

FTESË PËR APLIKIM - RENOVIMI I ZYRËS PËR DOKUFEST

DokuFest kërkon oferta për renovimin e zyrës, e cila gjendet në Rr. Marin Barleti “Kompleksi Europa” – Shadërvan, Prizren. Sipërfaqja e zyrës është 120m².

Të gjitha informatat e detajuara të kërkesës së bashku me formularët e nevojshëm për t’u plotësuar janë në dosjen e plotë të tenderit më poshtë.

Afati i fundit për ofertim është më 15 Tetor 2021.

Ofertat tuaja i dërgoni në email-in: [email protected]

Ftesa për koutim është e hapur për subjektet fizike dhe juridike.

Formularët:

Ftesë për aplikim

Ftesë për kuotim të çmimit

Termat e referencës

Deklarata nën betim

Propozimi teknik

Propozimi financiar

Udhëzime dhe informacione