FABRIKA DIGJITALE E FILMIT

FABRIKA DIGJITALE E FILMIT

Projekti Fabrika Digjitale e Filmit, i mbështetur përmes pakos për ringjallje ekonomike nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit nis në shkurt me një program të rregullt të shfaqjeve në kinema dhe përmes web faqes së DokuFest me titujt më të fundit të filmave. Ky program do ta pasurojë më tej programin filmik të DokuFest me 14 filma të prezantuar në DokuKino dhe online.

Ky projekt do të kontribuojë edhe më tej në fuqizimin e programit “Promovimi i Shoqërisë Demokratike përmes Kulturës dhe Artit” që mbështetet nga Ambasada Suedeze në Kosovë.

Që nga e marta, më 1 shkurt, programi sjell një seri filmash të kuruar me temat e Ndryshimeve Klimatike, Fuqizimit të Vajzave dhe Barazisë Gjinore, Diversiteti Kulturor dhe Përfshirje Shoqërore dhe Edukimit Mediatik dhe Multimedia.

Fabrika Digjitale e Filmit do të funksionojë nga muaji shkurt gjatë gjithë qershorit 2022 me një program filmi hybrid, si në shfaqjet në Kinema ashtu edhe me shfaqjet ekskluzive online. Të drejtat e filmave janë siguruar me përkrahjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Ambasada Suedeze, National Endowment for Democracy dhe përmes bashkëpunimit me organizatën daneze ‘Why Foundation’.