Për qasje të plotë në Bibliotekën Digjitale ju duhet llogari aktive në DokuLab

Llogari e re

CEREMONIA E HAPJES SË PROJEKTIT ‘KIST’

Ngjarja nismëtare e projektit KIST mblodhi përfaqësuesit e 10 shkollave përfituese nga 10 Komuna të Kosovës, përfaqësues nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë, Qendrës për Arsimin e Kosovës dhe Dokufest, në ‘Autostrada Hangar’ të Prizrenit. Gjatë ceremonisë, pati fjalë mirëseardhjeje nga: Rudinë Jakupi, Zyrtare e Lartë për Politikat e Sigurisë dhe Stabilitetit, Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë; Eroll Bilibani, Udhëheqës i Dokulab, Dokufest; dhe Petrit Tahiri, Drejtor Ekzekutiv i KEC. Poashtu u prezantuan aktivitetet që do të zhvillohen në kuadër të projektit si dhe u nënshkruan marrëveshjet e mirëkuptimit me shkollat përfituese.

"Përdorimi i mjeteve audiovizuele në mësimdhënie mua si mësimdhënëse më ka ndihmuar jo vetëm që të arrijë rezultatet dhe qëllimet e planifikuara gjatë një ore mësimore, por edhe të jem një hap më pranë arritjes së kompetencave të përcaktuara nga Korniza Kurrikulare e Kosovës."


Jeta Rexha, Mësimdhënëse Gjimnazi "Hajdar Dushi" Gjakovë