Future is Here

Shkolla jonë e filmit ‘Future is Here’ sjell çdo vit rreth 15 të rinj nga shkollat e mesme për të krijuar filma origjinalë me tema për të drejtat e njeriut, gjë që krijon një qasje shumëdimensionale, e që ju ofron brezave të rinj mjete për fuqizimin me anë të inkurajimit për vetë-shprehje. Përmes këtyre programeve, të rinjve u ofrohet hapësira për të debatuar mbi çështje të ndryshme shoqërore që i interesojnë, duke i përfshirë ata në dialog ndërkulturor mbi identitetin, të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, ndryshimet klimatike, kulturën etj.

Future is Here 2019

Studentët: Gentiana Gashi, Rron Bekteshi, Dren Ibrahimi, Gresa Dida, Ermal Bosnak, Alba Demiri, Genta Sefa, Gentrit Kastrati, Laberion Nitaj.

Mentorët: Blerta Zeqiri, Andrijana Stojkovic, Gazmend Bajri, Samir Karahoda, Hakan Karamuço, Husammetin Luma.

Future is Here 2019

Blinera n’rrjet

Për klasat
XI, X

Temat
Shëndeti mendor / Stresi , Interneti / Televizioni / Multimedia.

Shiko filmin
Future is Here 2019

Njeriu i lumtur

Shiko filmin
Future is Here 2019

Pa vlla

Për klasat
XII, XI

Temat
Barazi gjinore / Fuqizimi i gruas .

Shiko filmin
Future is Here 2019

Shokët e mi

Për klasat
XII, XI, X

Temat
Barazi gjinore / Fuqizimi i gruas , Familja / Shoqëria / Adoleshenca.

Shiko filmin
Future is Here 2019

Unë

Shiko filmin
Future is Here 2019

Vera më e gjatë

Shiko filmin