Future is Here

Për klasat: XI, X

Temat: Vetëbesimi / Vetëvlerësimi, Social Media / Lajme / Edukim Mediatik.

Kjo është Tringa

Rrjetet sociale kanë një vend shumë të rëndësishëm për çdo njeri sot, shumë njerëz bëjnë shumë nga vetja për të postuar një foto ose informacion që herë pas here nuk mund të jetë i vërtetë. Kjo është një histori personale që unë kam ndarë për të transmetuar këtë mesazh.

Regjia: Tringa Berisha