Future is Here

Për klasat: XII, XI

Temat: Agresiviteti / Radikalizimi / Ndikimi shoqëror, Shëndeti mendor / Stresi .

Matrix

Një botë krejt e re mund të gjendet në rrugët e Prizrenit. Të përballesh me këtë botë, do të thotë të përballesh me varësinë dhe sjelljen antisociale. Ky dokumentar i shkurtër na tregon se si varësia ka evoluar së bashku me teknologjinë dhe përhapjen që ajo ka pasur në të gjitha grupmoshat.

Rexhia: Martin Xhoxhi