SHFAQJET E FILMAVE DHE DEBATET PËR NXËNËSIT PËRGJATË MBYLLJES NË PANDEMI

SHFAQJET E FILMAVE DHE DEBATET PËR NXËNËSIT PËRGJATË MBYLLJES NË PANDEMI

Njëra ndër sfidat kryesore të departamentit tonë të edukimit ishte përfshirja e filmave në platformat online. Menjëherë pas miratimit të masave parandaluese për shkak të pandemisë, departamenti ynë i edukimit nisi punën për zhvillimin e një platforme online e cila do t’u mundësonte dhe lehtësonte mësuesve dhe studentëve qasjen në filma, materialet didaktike si dhe fletat punuese për studentët.

Njëra ndër sfidat kryesore të departamentit tonë të edukimit ishte përfshirja e filmave në platformat online. Menjëherë pas miratimit të masave parandaluese për shkak të pandemisë, departamenti ynë i edukimit nisi punën për zhvillimin e një platforme online e cila do t’u mundësonte dhe lehtësonte mësuesve dhe studentëve qasjen në filma, materialet didaktike si dhe fletat punuese për studentët.

Gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi organizuar sesione të rregullta të shfaqjes së filmave në shkolla duke përdorur filmat e prodhuar përmes Qendrës së Prodhimit të Filmit Dokumentar DokuFest. Të gjithë këta filma janë prodhuar kryesisht nga kineastë të rinj nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina.

Jeta Rexha, e cila ligjëron lëndën e Psikologjisë në shkollën e mesme ‘Hajdar Dushi’ organizon formatin e përjavshëm të debatit ‘Karl Popper’ që përqendrohet në propozime përkatëse dhe shpeshherë thellësisht përçuese, duke u dhënë hapësirë zhvillimit të aftësive të të menduarit kritik, dhe tolerancës për këndvështrimet e ndryshme.

Çdo javë, një ekip prej tre studentësh nga klasa XII debatoi me ekipin e tre studentëve nga klasa XI duke ofruar argumente dhe pyetje të drejtpërdrejta për ekipin kundërshtar. Ekipi i DokuFest është i ftuar rregullisht që të ofrojë komente konstruktive, duke komentuar të metat logjike, provat e pamjaftueshme ose argumentet që debatuesit mund të kenë anashkaluar. Gjatë muajit prill 2020, përmes kësaj qasjeje, ne kemi shfaqur filmat ‘Kosovatrans’ një film i shkurtër për një transgjinore femër 18 vjeçare në Kosovë dhe rrugëtimin, betejat dhe transformimin e saj. Debati për këtë film u përqëndrua në pranimin dhe të drejtat e njeriut të komunitetit LGBT në Kosovë. Në javën e dytë, shfaqëm filmin ‘BURRË’, ndërsa një diskutim shumë aktiv pasoi rreth stereotipizimit gjinor dhe rreziqet e të pasurit një punë specifike gjinore.

Shfaqja e filmit “Nën Duvak” u përqëndrua në martesat e hershme, ndërsa shfaqja e filmit ‘Ergys’ ndezi diskutim për rëndësinë e aspektit ekonomik për lumturinë. Të gjitha këto diskutime u rreshtuan me kujdes krashi Kornizës Kurrikulare dhe planit mësimor të znjsh .Rexha.

Aktivitetet përfshinë edhe bashkëpunim me mësuesin e Sociologjisë dhe Psikologjisë së Shkollës së Mesme ‘Ulpiana’ në Lipjan ndërkaq një seri shfaqjesh për një numër klasash përfshinë filma si ‘Presidenti ynë i Ri’ i cili u përqëndrua në ndikimin e mediave të reja në formimin e opinioneve dhe raportimin e anshëm. Gjatë orës së Psikologjisë të znjsh. Feride Thaçi, studentëve ju kërkua që të diskutojnë temën e filmit në një kontekst lokal, me fokus specifik në raportimet e rreme, lajmet e rreme dhe gazetarinë fantazmë. Klasa e sociologjisë së znjsh. Jehona Luma shfaqi filmin ‘Nën Duvak’ në disa klasa dhe filmi u ndoq nga një seri diskutimesh mbi martesat e hershme dhe vlerat familjare.

 

Ndërkaq, pjesa më e madhe e shfaqjeve do të ndodhin në maj, si një mekanizëm mbështetës për mësuesit që kanë ndërlidhur shfaqjet e filmave në programin e tyre kurrikular – duke përdorur materiale didaktike të zhvilluara më herët për të gjithë filmat në platformën online të DokuFest.

Ky grant përkrahet nga “Programi i shoqërisë civile për Kosovë dhe Shqipëri” i financuar nga Ministria e Punëvë të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në bashkëpunim me Partnerët shqiptarë për Zhvillim dhe Ndryshim (PA).