Future is Here

Shkolla jonë e filmit ‘Future is Here’ sjell çdo vit rreth 15 të rinj nga shkollat e mesme për të krijuar filma origjinalë me tema për të drejtat e njeriut, gjë që krijon një qasje shumëdimensionale, e që ju ofron brezave të rinj mjete për fuqizimin me anë të inkurajimit për vetë-shprehje. Përmes këtyre programeve, të rinjve u ofrohet hapësira për të debatuar mbi çështje të ndryshme shoqërore që i interesojnë, duke i përfshirë ata në dialog ndërkulturor mbi identitetin, të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, ndryshimet klimatike, kulturën etj.

Future is Here 2020

Studentët: Nazmi Latifi, Albulena Kurti, Anisa Krasniqi, Bardha Kryeziu, Vlera Azizi, Endri Maloku, Lum Borovci, Ideal Nrecaj, Freskim Nrecaj, Vlera Haxhibeqiri, Maxhid Rruka,
Vlera Dani, Elsa Mala, Jon Nila.

Mentorët: Blerta Zeqiri, Andrijana Stojkovic, Samir Karahoda, Dina Hajrullahu, Hakan Karamuço.

Future is Here 2020

Adet

Shiko filmin
Future is Here 2020

Devolucion

Për klasat
XI, X

Temat
Interneti / Televizioni / Multimedia.

Shiko filmin
Future is Here 2020

Melankolia

Për klasat
XI

Temat
Paragjykimi / Stereotipet.

Shiko filmin
Future is Here 2020

Mes Rreshtave

Për klasat
XII

Temat
Kopjimi / Plagjiatura.

Shiko filmin
Future is Here 2020

Nosotros

Për klasat
XI, X

Temat
Ambienti / Mjedisi / Energjia e ripërtritshme.

Shiko filmin
Future is Here 2020

Për hatër

Për klasat
XII, XI

Temat
Shëndeti mendor / Stresi .

Shiko filmin
Future is Here 2020

Përtej ylberit

Për klasat
XII

Temat
Identiteti gjinor.

Shiko filmin
Future is Here 2020

The Bright Side

Për klasat
VI, V

Temat
Vetëbesimi / Vetëvlerësimi, Paragjykimi / Stereotipet, Jeta / Profesionet / Kujtimet.

Shiko filmin