KAMP I DYTË PËR SHKËMBIM NDËRKULTUROR

KAMP I DYTË PËR SHKËMBIM NDËRKULTUROR

DokuFest (Prizren), Fondacioni B92 (Beograd) dhe Festivali i Filmit Free Zone (Beograd) ftojnë të rinjtë e moshës 18-25 vjeç nga Kosova dhe Serbia të aplikojnë për të marrë pjesë në Programin e dytë të Shkëmbimeve Kulturore.

Këtë vit, programi do të mbledhë rreth 16 deri në 20 të rinj të moshës 18-25 vjeç nga Serbia dhe Kosova në një kamp kulturor njëjavor të interesuar në kulturë, art, të drejtat e njeriut, media dhe film. Kampi do të zhvillohet në Kosovë dhe përfshin vizita në Prizren, Prishtinë, Pejë, Gjakovë dhe Mitrovicë nga data 29 nëntor deri më 5 dhjetor.

SI TË APLIKONI:

- Aplikimet në këtë thirrje janë të hapura për të rinjtë nga mosha 18 deri në 25 vjeç

- Plotësoni një pyetësor për të aplikuar për programin KËTU

- Prodhoni video një minutëshe me vetë-prezantim* dhe dërgojeni në [email protected]

- Aplikantët duhet të jenë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në të gjitha sesionet fizike

- Të jetë i aftë të komunikojë dhe të punojë në gjuhën angleze

Aktivitetet e këtij programi shkëmbimi synojnë të bashkojnë të rinjtë përmes bashkëpunimit intensiv dhe punës ekipore, pjesëmarrjes aktive në leksione dhe diskutime si dhe vizita kulturore në objektet e trashëgimisë.

“How Do I See You?” mirëpret aplikimet nga të gjithë të rinjtë që përmbushin kriteret e lartpërmendura, pavarësisht nga gjinia, paaftësia, statusi martesor ose prindëror, origjina racore, etnike ose sociale, ngjyra, feja, besimi ose orientimi seksual.

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga DokuFest (Kosovë), Fondacioni Fund B92 & Festivali i Filmit Free Zone (Serbi).

AFATI PËR APLIKIM: E diel, 24 tetor 2021

*Shënim: videot mund të regjistrohen duke përdorur telefonin tuaj ose një aparat fotografik digjital. Nuk kërkohet cilësi apo format për videon. Dërgojeni në [email protected] (paraqitja e videos është plotësisht opsionale).

Suksese!