Për qasje të plotë në Bibliotekën Digjitale ju duhet llogari aktive në DokuLab

Llogari e re

DOCS@DOKUFEST - PUBLIKOHET ARKIVA E FILMAVE TË DOKULAB

DokuFest ka lansuar 'DOCS at DokuFest', një program që ofron transmetime online të filmave të prodhuar nga Laboratori i Prodhimit të Filmit të DokuFest që nga viti 2013. Laboratori i Prodhimit të Filmit është një program trajnimi që nxit krijimin e filmave kreativë dokumentarë përmes ushtrimeve praktike në tregim, duke familjarizuar të rinjtë me konceptin e qytetarisë aktive, të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike. Ky program udhëzon dhe inkurajon të rinjtë që të ndërmarrin veprime dhe të jenë agjentë aktivë për ndryshime sociale përmes tregimit dhe krijimit të filmave. Me të filmat e realizuar nga të rinjtë që nga themelimi i DokuLab, na kanë dhënë mundësinë që përmes filmit të krijojmë një urë lidhëse me zërat e rinj të Kosovës. Dokumentarët që variojnë nga ai i eksplorimeve të komuniteteve si ai i grupit fetar Dervish në filmin 'Hu' deri te eksplorimi i maskulinitetit toksik dhe mënyrave se si ai ndikon te të rinjtë e Kosovës në 'Burrë', të gjithë shërbejnë si një dritare në atë se çfarë janë të rinjtë. të interesuar për këtë ditë dhe epokë. Një trajtim special i fundvitit, filmat do të transmetohet çdo të enjte, duke filluar nga 1 dhjetori në orën 15:00 & 19:00 me HU- “për perënditë dhe njerëzit”, një film nga Leart Rama, Lucian Casu, Aleksandra Jovanovska, Leonard Matei, Quentin. Laurent për komunitetin dervish, një grup fetar që i shtyn kufijtë prej asaj cka duket e mundur. Filmat që do të transmentohen do të shfaqen në platformat e rrjeteve tona sociale çdo javë.

"Filmat edukativë si mjete kyçe për të inspiruar ndryshimin dhe për të promovuar dialogun ndërkulturor në shkolla. Një mundësi unike për nxënësit të zhvillojnë aftësi kritike të mendimit, të rrisin ndërgjegjësimin rreth çështjeve sociale dhe kulturore dhe të nxisin një qasje më të hapur dhe të përfshirëse ndaj mësimit. Përmes temave të tyre të fuqishme dhe narrativave të ndikshme, këto filma edukativë janë burime të pasura që mbështesin mësimdhënien inovative dhe kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie më të informuar, të ndërgjegjshme dhe demokratike."