Filmi dhe Mediat Faktike

7 filma të prodhuar nga projekti “Filmi dhe Mediat Faktike” granti i të cilit është siguruar nga ‘Luxembourg support for Civil Society in Kosovo’ financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile.

Film and Factual Media 2019

Film and Factual Media 2019

A Call from Yesterday

Shiko filmin
Film and Factual Media 2019

All about Ego

Shiko filmin
Film and Factual Media 2019

Anonymus

Për klasat
XII, XI, X

Temat
Agresiviteti / Radikalizimi / Ndikimi shoqëror.

Shiko filmin
Film and Factual Media 2019

Before 2019 after 1999

Për klasat
XII

Temat
Jeta / Profesionet / Kujtimet.

Shiko filmin
Film and Factual Media 2019

Burrë

Për klasat
XII, XI, X

Temat
Vetëbesimi / Vetëvlerësimi, Familja / Shoqëria / Adoleshenca, Identiteti gjinor.

Shiko filmin
Film and Factual Media 2019

Thoughts

Shiko filmin
Film and Factual Media 2019

Uncertain

Shiko filmin