Filmi dhe Mediat Faktike

Man from DokuFest on Vimeo.

Për klasat: XII, XI, X

Temat: Vetëbesimi / Vetëvlerësimi, Familja / Shoqëria / Adoleshenca, Identiteti gjinor.

Burrë

Koncepti i këtij dokumentari është të rrisë ndërgjegjësimin ndaj maskulinitetit toksik, i cili prek shumë të rinj në Kosovë dhe shumicën e kohës çon në pasoja emocionale të tilla si depresioni, agresioni, vetëvlerësimi i ulët, demotivimi, konfuzioni në marrjen e vendimeve sidomos në zgjedhja e karrierës.

Regjia: Dafina Daka