Future is Here

Shkolla jonë e filmit ‘Future is Here’ sjell çdo vit rreth 15 të rinj nga shkollat e mesme për të krijuar filma origjinalë me tema për të drejtat e njeriut, gjë që krijon një qasje shumëdimensionale, e që ju ofron brezave të rinj mjete për fuqizimin me anë të inkurajimit për vetë-shprehje. Përmes këtyre programeve, të rinjve u ofrohet hapësira për të debatuar mbi çështje të ndryshme shoqërore që i interesojnë, duke i përfshirë ata në dialog ndërkulturor mbi identitetin, të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, ndryshimet klimatike, kulturën etj.