Human Interest Video Documentaries

14 video dokumentarë të shkurtër nga perspektiva e interesit human për të rinjtë nga të rinjtë. Financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe zbatuar nga Qendra e Trajnimit dhe Burimeve të Avokatisë (ATRC).

Human Interest Video Documentaries 2017

Human Interest Video Documentaries 2017

Ambicie e Verbër

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

Dritë në errësirë

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

How to be uninvolved

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

Jetë brenda ekranit

Për klasat
XII, XI

Temat
Bulizmi, Social Media / Lajme / Edukim Mediatik.

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

Life The Dark Wind

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

Loja

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

Njerëzimi ndaj kafshëve

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

Origjina e radikalizimit

Për klasat
XII, XI

Temat
Agresiviteti / Radikalizimi / Ndikimi shoqëror.

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

Paragjykim Shpirtëror

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

Presioni

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

Përtej Ekranit

Për klasat
XI

Temat
Bulizmi, Social Media / Lajme / Edukim Mediatik.

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

Shpirt i Burgosur

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

The Last Youth

Shiko filmin
Human Interest Video Documentaries 2017

Two Sides

Shiko filmin