Regional Film School Active

To Love is to Live

Dushko dhe Dançe jetojnë në Krushevë. To Love is to Live është një portret i shkurtër i javës së tyre të përbashkët, mbresave që ka lënë dashuria në ta gjatë viteve dhe energjia e jashtëzakonshme e ndarë ndërmjet dy njerëzve që shpesh-herë flet për ta po aq sa do ta bënin këtë ata.

Regjia: Aleksandra Aleksovska, Venesa Musovic