Regional Film School Active

Për klasat: X

Temat: Kulturat e ndryshme, Traditat e ndryshme.

Tar on Fingers

Tar on Fingers në pamje të parë është një histori rreth duhanit. Përderisa duhani përpunohet, artizanalja zbehet në sfond në favor të njerëzve të cilët e kanë bërë atë jetë të tyre.

Regjia: Emina Adlovic, Branko Avramovski