Regional Film School Active

Filmat e tre gjeneratave të kineastëve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor të cilët morën pjesë në laboratorin artistik, të larmishëm, informal e krijues të filmit dokumentar, iniciuar nga Pravo Ljudski Film Festival dhe DokuFest, mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED).

Film School Active 2015

Film School Active 2015

Flutter

Shiko filmin
Film School Active 2015

Pusta Reka

Shiko filmin
Film School Active 2015

Tar on Fingers

Për klasat
X

Temat
Kulturat e ndryshme, Traditat e ndryshme.

Shiko filmin
Film School Active 2015

To Love is to Live

Shiko filmin