Regional Film School Active

Për klasat: XI

Temat: Sjelljet / Emocionet.

Përbrenda

Kasapi i ri, Ergjani, tregon historinë interesante që fsheh një shtëpi e vjetër në qendër të Prizrenit. Ergjani është një djalë i ri që rritet në një familje tradicionale shqiptare. Edhe më zbulues se fjalët e tij është qëndrimi i tij ndaj izolimit në të cilin jeton dhe vetë shtëpisë. Duke i treguar përmes të njëjtave objekte, kjo histori ka të bëjë me të kaluarën dhe të ardhmen siç shihet nga brenda.

Regjia: Lejla Musanovic, Norika Sefa, Relja Pekic