Regional Film School Active

Filmat e tre gjeneratave të kineastëve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor të cilët morën pjesë në laboratorin artistik, të larmishëm, informal e krijues të filmit dokumentar, iniciuar nga Pravo Ljudski Film Festival dhe DokuFest, mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED).

Film School Active 2013

Film School Active 2013

Debris

Për klasat
XI

Temat
Migrimi / Mbijetesa / Puna, Jeta / Profesionet / Kujtimet.

Shiko filmin
Film School Active 2013

Invisibles

Shiko filmin
Film School Active 2013

Përbrenda

Për klasat
XI

Temat
Sjelljet / Emocionet.

Shiko filmin
Film School Active 2013

The Spring In Summer

Shiko filmin