Border Pass

Projekte bashkëpunuese me të rinj që vijnë nga Zvicra, Kosova, Serbia dhe Bosnja e Hercegovina. Projekt i realizuar nga Swiss Youth Film Festival & Documentary Film Festival, Dokufest, KREF Filmski Festival në Serbi, Pravo Ljudski Film Festival në Bosnje dhe Hercegovinë.

Border Pass 2021

Border Pass 2021

Komuniteti

Shiko filmin
Border Pass 2021

Lagjja

Shiko filmin
Border Pass 2021

Për vetëveten

Shiko filmin