Border Pass

Projekte bashkëpunuese me të rinj që vijnë nga Zvicra, Kosova, Serbia dhe Bosnja e Hercegovina. Projekt i realizuar nga Swiss Youth Film Festival & Documentary Film Festival, Dokufest, KREF Filmski Festival në Serbi, Pravo Ljudski Film Festival në Bosnje dhe Hercegovinë.

Border Pass 2019

Border Pass 2019

Corridor of Stories

Shiko filmin
Border Pass 2019

Inside

Shiko filmin
Border Pass 2019

Purgatory

Shiko filmin
Border Pass 2019

Skin

Shiko filmin
Border Pass 2019

Working on the Railroad

Shiko filmin