Stories We Tell

5 filma të prodhuar përmes Human Rights Factory: Bashkëpunimit ndëretnik mes komuniteteve duke treguar storie. Projekt i financuar nga BE, menaxhuar nga Zyra e BE në Kosovë.