Human Interest Video Documentaries

14 video dokumentarë të shkurtër nga perspektiva e interesit human për të rinjtë nga të rinjtë. Financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe zbatuar nga Qendra e Trajnimit dhe Burimeve të Avokatisë (ATRC).