Filmi dhe Mediat Faktike

7 filma të prodhuar nga projekti “Filmi dhe Mediat Faktike” granti i të cilit është siguruar nga ‘Luxembourg support for Civil Society in Kosovo’ financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile.