Klasa Virtuale

Të gjitha materialet e Klasës Virtuale janë përgaditur në bashkëpunim me koordinatorët dhe nxënësit që janë pjesë e Klubeve Digjitale të Mediave të Shkollave Kampione në Kosovë. Ky projekt implementohet nga departamenti edukativ i DokuFest ‘DokuLab’ dhe ka për qëllim Zhvillimin e Kapaciteteve në Sektorin e Arsimit Bazë në Kosovë, përkrahur përmes Bashkëpunimit Gjerman për Zhvillim, program i cili zbatohet me qëllim për të përmirësuar cilësinë e arsimit bazik në Kosovë.
Në program marrin pjesë 20 Shkolla Kampione të mbështetura përmes Bashkëpunimit Gjerman për Zhvillim, dhe 3 shkolla nga Komuna e Prizrenit që janë përkrahur nga Drejtoria e Arsimit të Komunës së Prizrenit.

Së shpejti do të përgaditen edhe mësimet në lëndët:

Të gjitha mësimet e përgaditura janë në përputhshmëri të plotë me kurrikulat dhe plan programet e Republikës së Kosovës.

Financuar përmes Bashkëpunimit Gjerman në Kosovë, implementuar nga GIZ për 20 Shkolla Kampione në 7 Komuna të Kosovës, dhe bashkëfinancuar nga Komuna e Prizrenit për 3 shkolla tjera në Komunën E Prizrenit.